Chủ Nhật, tháng 12 15, 2013

Hâm!!!

     Hai ngày nghỉ cuối tuần với tâm trạng không vui, kèm theo cái rét cắt da, cắt thịt làm nó ốm chỏng chơ. 

Thứ Hai, tháng 12 09, 2013

BIẾT IM LẶNG VỚI IM LẶNG

Em đã im lặng rồi anh...đừng khuấy mọi thứ lên nữa...em đã phải học nhiều thứ..và im lặng cũng là một cách để em sống tốt...

Như đã dấu yêu- Ngọc Lan!!!