Thứ Ba, tháng 10 15, 2013

Tạm biệt

Một chút cảm xúc khi đọc bài thơ "Tạm biệt"...Nó giống cảm giác khi mình chia tay ai đó...bâng khuâng, mơ hồ và hoài niệm...

Thứ Ba, tháng 10 08, 2013

Nhớ Người


Như đã dấu yêu- Ngọc Lan!!!